Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

>>>กลับหน้าแรกของระบบฯ<<<
รายชื่อแร่ที่คำนวณตามข้อมูลใบขนสินค้าของกรมศุลกากร
ลำดับที่ ชื่อแร่ เกณฑ์การเปลี่ยน วันที่เปลี่ยนเกณฑ์
แร่กลุ่มแรเอิร์ท
1 ซีโนไทม์ 400 20 มกราคม 2531
2 อิลเมไนต์ 50 21 มกราคม 2531
3 เซอร์คอน 400 19 พฤษภาคม 2546
4 โมนาไซต์ 400 3 ธันวาคม 2536
5 รูไทล์ 400 10 มกราคม 2548
6 ลูโคซีน 400 7 สิงหาคม 2550
7 สตรูเวอไรต์ 400 9 สิงหาคม 2532
แร่อุตสาหกรรม
8 ฟลูออไรต์ 50 1 เมษายน 2542
9 โดโลไมต์ 30 1 ธันวาคม 2541
10 แบไรต์ก้อน 50 1 ธันวาคม 2541
11 แบไรต์เกรดเคมี 50 2 มีนาคม 2542
12 แบไรต์เกรดโคลนเจาะ 50 1 เมษายน 2542
แร่เหล็ก
13 เหล็ก 50 9 มกราคม 2550
โลหะทองแดง
14 โลหะทองแดง 400 19 มกราคม 2530


ดูแลโดย : Webmaster