Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ราคาประจำวัน สรุปประกาศและพิกัด การเปลี่ยนแปลงราคา ราคาแร่ ณ วันนั้นๆ ราคาเคลื่อนไหว Login

ประกาศราคาแร่แต่ละชนิด ณ วัน นั้นๆ
ประกาศที่มีผลบังคับใช้สำหรับ ณ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ด้วย
ชื่อแร่ วันที่
ประกาศ
ราคา
ประกาศ

(บาท/หน่วย)
หน่วย บังคับใช้
วันที่ เวลา
ไม่มีราคาประกาศ
วันที่ เดือนพ.ศ.
ข้อมูลโดย : กลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจเหมืองแร่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โทร.0-2202-3661

ดูแลโดย : Webmaster