Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ราคาประจำวัน สรุปประกาศและพิกัด การเปลี่ยนแปลงราคา ราคาแร่ ณ วันนั้นๆ ราคาเคลื่อนไหว Login

ราคาแร่เคลื่อนไหว(เฉพาะแร่ที่มีราคาเปลี่ยนแปลงบ่อย)
ค้นดูราคาแร่เคลื่อนไหวใน 5 ปีย้อนหลัง
ถึงปี พ.ศ.    
ข้อมูลโดย : กลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจเหมืองแร่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โทร.0-2202-3661

ดูแลโดย : Webmaster