Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ราคาประจำวัน สรุปประกาศและพิกัด การเปลี่ยนแปลงราคา ราคาแร่ ณ วันนั้นๆ ราคาเคลื่อนไหว Login

ประกาศราคาแร่ ณ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
วันนี้เป็นวันอาทิตย์
วันที่ เดือนพ.ศ.
ข้อมูลโดย : กลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจเหมืองแร่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โทร.0-2202-3661

ดูแลโดย : Webmaster